دستگیری کبوترهای قاچاقی در کویت

 داستان کبوترهای دست آموز نامه رسان را قبل از ظهور تکنولوژی به یاد دارید؟ ظاهرا امروزه آن پیام ها با انواع داروها و مواد مخدر جایگزین شده اند. اگر چنین چیزی درست نبود خنده دار به نظر می رسید، اما مقامات کویت واقعا کبوتری را در حال قاچاق 178 قرص اکستازی از عراق دستگیر کرده اند.
این کبوتر قاچاقچی توسط مسئولین ردیابی شده تا اینکه بالاخره در بالای ساختمان گمرک کویت دستگیر شد. استفاده از کبوترهایی که در سراسر مرزها داروهایی مثل اکستازی و کوکائین قاچاق می کنند اخیرا بسیار بیشتر شده است. این به خاطر توانایی آن هاست که می توانند 150 کیلومتر بدون توقف پرواز کنند و حدود 10 درصد از وزن بدنشان بار حمل کنند. دفعه بعدی که گروهی از پرندگان را در آسمان در حال پرواز ببینید درباره آن ها چه فکری می کنید؟
دستگیری کبوترهای قاچاقی در کویت
دستگیری کبوترهای قاچاقی در کویت
دستگیری کبوترهای قاچاقی در کویت
دستگیری کبوترهای قاچاقی در کویت

Categories: سرگرمی

Leave A Reply

Your email address will not be published.